L’INCASÒL ES VEN GALLECS. PER QUÈ CALLEN ELS AJUNTAMENTS?

L’INCASÒL ES VEN GALLECS. PER QUÈ CALLEN ELS AJUNTAMENTS?

Gallecs és un espai únic situat en plena regió metropolitana de Barcelona. Aquest és el pulmó de la plana vallesana i el resultat de més de 30 anys de lluita social. La seva ubicació, envoltat de la ferotge urbanització indiscriminada, li dóna un valor immens. El característic mosaic agrícola, la biodiversitat i la proximitat a les zones urbanitzades li atribueixen immenses qualitats que cal defensar sense embuts. A més, la seva funció ecològica i connectora, fa que sigui un lloc idoni per a més de seixanta espècies d’aus (algunes en perill d’extinció) que vénen a niar cada any, a més de les que hi són de passada i hi reposen durant les llargues migracions.
Per tant, l’objectiu és garantir la màxima protecció de l’espai davant les constants amenaces d’urbanització que rep Gallecs; la protecció del patrimoni natural, biològic, cultural i paisatgístic han de ser compatibles amb l’aprofitament de l’espai per part de la ciutadania.
En les darreres setmanes, l’INCASOL i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda han signat un acord per tal d’urbanitzar i desenvolupar un nou sector industrial a les portes de l’espai.
Per tots aquests motius, demanem:
1. L’aturada del procés de desenvolupament d’un nou sector industrial a Can Banús, incloure’l dins del PEIN de Gallecs i cercar solucions alternatives tenint en compte l’actual situació de molts polígons industrials propers que estan desocupats.
2. L’augment de superfície protegida inclosa al PEIN de Gallecs amb les finques perimetrals com recullen els estatuts del Consorci, fent-lo compatible amb la seva característica de connector ecològic i d’espai de biodiversitat.
3. Cercar l’instrument de gestió adequat que augmenti el grau de protecció dels espais (POUM, PEIN, Xarxa Natura i PNIN).
4. Accelerar els tràmits corresponents (Pla Especial de Gallecs) per a classificar les activitats permeses a Gallecs i evitar-ne les incompatibles.
A GALLECS NI UN TROS MÉS!

Author: FAC

Share This Post On