Contacte

Abans d’escriure’ns

Abans d’escriure un missatge al correu electrònic de la FAC, tingues present que som una federació de base on tot el protagonisme és en els grups adherits. Així que depèn que demanis, les persones encarregades de gestionar aquest correu no sabran la resposta i us remetran o demanarem que us remeteu vosaltres mateixes directament als grups.

Salut.

 

La nostra adreça electrònica és federacioanarquista(A)riseup.net